Sabri Tandoğan

 

subHeader_l

SABRİ TANDOĞAN

Sabri Tandoğan, 17 Ağustos 1934'de Ankara'da doğdu.

Çocuk şahsiyetinin, yedi yaşına kadar geliştiğine inanan, merhum edebiyat öğretmeni annesinin bilinçli eğitimciliği sayesinde 3,5 yaşında okuma ve öğrenme aşkıyla doldu. Kitapları halen çok sevmekte ve gece-gündüz delicesine okumakta, araştırmakta ve öğrenmektedir. Bununla birlikte satırlarda kalmayıp, öğrendiği faydalı bilgileri yaşantısına uygulamaktan da büyük bir heyecan duymaktadır. Yunus, Mevlâna, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Shakespeare, Dostoyevski, Rilke, Goethe en sevdiği yazarlar olmuştur. Daima sevilen bir yazarın kitabını tekrar tekrar okumanın insana sayısız faydalar getireceğine inanır.

Sözden ziyade hal diliyle çocuk yetiştirilmesini savunan Sabri Tandoğan, temel eğitimini özellikle babasından, annesinden ve babaannesinden etkilenerek yetişti. Hayata ve insanlara çok küçük yaşından itibaren büyük bir ilgi duydu. Edep, incelik ve dikkatle onları incelemek, tanımak ve anlamak onun vazgeçemediği amacı oldu. Okumanın dindiremediği bir manevi susuzluğun varlığı, onun dikkatini hayatı, insanları, yaşamayı anlamış, ilim ile duyguyu, akıl ile gönlü bütünlemiş, bilgilerini hal haline getirmiş, madde ile manayı bir etmiş yaşama sanatının ustalarına yöneltti. Başta hocası Operatör Doktor Münir Derman olmak üzere kırk mana büyüğünden etkilenerek bugünkü yaşam felsefesi olan “Sentez İnancı”na ulaştı.

15 yaşından bu yana pek çok gazete ve dergilerde Sayın Sabri Tandoğan ile ilgili çeşitli yazılar yazıldı. Yaklaşık iki yıl kadar "Yeni Mesaj Gazetesi"nde köşe yazarlığı yaptı. Halen "Hak Ses Dergi"sinde ve "YOYAV Dergisi"nde yazıları yayınlanmaktadır. Bunların hepsini toplamak, bir araya getirmek bu sayfalarda mümkün olmadığı için şimdilik birkaç alıntıyı sizlere iletebiliyoruz.

Sayın Tandoğan, engin bilgi ve kültür hazinesine rağmen günümüz gelişmelerini dikkatle takip etmektedir. Bunalım içindeki çağımız insanlarına daha faydalı olabilmek amacıyla, güncel yayınları titizlikle izleyerek psikoloji, sosyoloji, ekonomi, din, tarih, tasavvuf, tıp, müzik, resim ve edebiyat alanlarındaki eserleri incelemektedir. Kitap fiyatlarının sürekli artmasına rağmen, genç kuşaklardaki büyük okuma aşkından heyecan duymakta, soran, araştıran, düşünen, eleştiren bir neslin yetişmekte olduğunu görerek, bu olayı geleceğin Türk aydınları ve Türkiye’si adına bir umut ve zafer olarak kabul etmektedir.

Bu sayfaları düzenleme fikrini onun şu sözlerinden esinlenerek aldık; “Günümüz insanları bir sıkıntı ve bunalım içindeler. Bir kısmı bunalımdan kurtulmayı sigarada, uyuşturucuda, kumarda, cinsel sapıklıkta görmekte, bir kısmı da avuç dolusu ilaçlarda çare aramakta ve her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklenmekte. Oysa önemli olan, çağın ve toplumun getirdiği rezilliklere karşı yiğitçe direnebilmek, karanlıkları aydınlığa çevirebilmektir“.

Hayatını insanlığa adamış olan yüce gönül sahibi Sayın Tandoğan, insanların bu acısını yüreğinin derinliklerinde hissetmekte, bu sebeple de sizlere ulaşmaya ve yardımcı olmaya çabalamaktadır. 20 yıldan buyana TRT1, TRT2, GAP, TRT-INT, Mesaj TV, Meltem TV ve Kanal B'de “Gönül Sohbetleri” adıyla programlar yapmıştır. Onun televizyon ve radyo konuşmalarını, dergiler ve gazetelerdeki yazılarını takip eden kişi ve kurumlar bilirler ki, daima söylediği şudur; "Yaptıklarımdan bugüne kadar bir susam tanesi kadar dahi bir karşılık, bir maddi menfaat almadım ve bundan da Allah’a sığınırım. Bunca yıllık bilgi birikimim, deneyimim ve gözlemlerimle sizlere yardımcı olmaktan muradım, sadece Allah rızasını kazanmak ve O’nun yarattığı en yüce varlığa hizmet edebilmektir".

Sayın Sabri Tandoğan’ın yaşam ilkesi; “Yeryüzündeki her insana, tek istisna olmadan, yaşama sanatını öğretebilmek”tir. Sınırsız sevgisi, derin kültürü, insana huzur veren şahsiyetiyle, inceliği, zarafeti, edebi ve Muhammedi Ahlakı’yla hiçbir şeyden korkmadan doğru bildiğini anlatan ve yaşayan sağlam inancıyla, yaşama sevincini yitirirmiş, çelişkiler içinde kimliğini arayan günümüz insanına ışık tutabilmektir.

Bu sayfaları hazırlamaktan amacımız ise, insan kardeşlerimize hiçbir karşılık beklemeden, olumsuz yayınların ve yıkıcı neşriyatın bolca olduğu bu çağda, faydalı bir hizmette bulunabilmektir. Karışmış zihinleri aydınlatabilmek, azap içindeki ruhlara huzur yolunu gösterebilmek, sorularına ve sorunlarına yapıcı çözümler bulabilmesine vesile olmaktır. Sayın Tandoğan'ın yazılarından ve kitaplarından alıntılarla kimliğini arayan, "Neden yaşıyorum?", "Nereye gidiyorum?" sorularına cevap bulmak isteyen çağımız insanına bir pencere aralayabilmektir.

 

[Ana Sayfa] [Sabri Tandoğan] [Kitapları] [Yazıları] [Röportajları] [Resim Albümü] [Sizden Gelenler] [Dosya Arşivi] [Arama] [İletişim]